Η Γιόγκα είναι το σύστημα της προσωπικής έρευνας και εμπειρίας με στόχο την αυτοανακάλυψη και την αυτοπραγμάτωση.
Μέσα από τους διάφορους κλάδους της, δίνονται εργαλεία ώστε να ανοιχτεί το ψυχο-νοητικό πεδίο και ο ατομικός νους να βιώσει τις εμπειρίες που επέλεξε να ζήσει, βοηθώντας τον να ενισχύσει, να αναπρογραμματίσει αλλά και να αλλάξει εσωτερικά και εξωτερικά ότι δεν τον ικανοποιεί.
Στη Γιόγκα υπάρχουν διάφοροι κλάδοι (Χάθα, Ράτζα, Γκυάνα, Μάντρα, Λάγια κ.α) και συστήματα που τους προσεγγίζουν, δίνοντας τον τρόπο εφαρμογής τους, διότι η Γιόγκα είναι βιωματική.

Το κύριο σύστημα γιόγκα που διδάσκεται στο Γ.Σ εφαρμόζει τις αρχές του συστήματος της Σατυανάντα γιόγκα εμπλουτίζοντας την πρακτική των ασάνων, της Πραναγιάμα με το στοιχείο της ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ.

Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ διευρύνει τη συνειδητότητα και αλλάζει την ουσία της ζωής. Είναι καθαρά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δεν σταματά να αναπτύσσεται ενώ μας βοηθά να εμβαθύνουμε στο νου και τα συναισθήματα μας.

Τα οφέλη της γιόγκα είναι πολλά και πολυεπίπεδα, καθώς με τη σταθερή και τακτική άσκηση, πετυχαίνουμε ένα γερό μυοσκελετικό, μαθαίνουμε να αναπνέουμε ξανά, εμβαθύνοντας σε τεχνικές αναπνοής που βοηθούν στη σωστή ροή όχι μόνο της ενέργειας στο σώμα, αλλά και του αίματος. Το αποτέλεσμα είναι η ισορροπία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, και αυτό προσφέρει νοητική διαύγεια, συναισθηματική ισορροπία, ομορφιά, νεότητα.

Η Τάντρα και η Γιόγκα, θεωρούνται παγκόσμιες κουλτούρες. Όμως, και τα δύο αυτά συστήματα, διαφυλάχθηκαν και αναπτύχθηκαν και διδάχτηκαν στην Ινδία.  Η διδασκαλία της Γιόγκα γινόταν προφορικά από το Δάσκαλο (Γκούρου) στο μαθητή (Σίσια) και διαρκούσε 12 χρόνια. Η διδασκαλία των Ουπανισάδων και των Βεδών, έδωσαν το φιλοσοφικό στίγμα αυτής της παραδοσιακής εκπαίδευσης, και μέσα στους αιώνες, η εξέλιξη έφερε στο προσκήνιο τους Δασκάλους (Γκούρου) που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διατήρηση, τη διδαχή και την ανάπτυξη της παράδοσης. Στη τέλη της δεκαετίας του ΄60, η Ανατολή συνάντησε τη Δύση, φέρνοντας στο φως τους Δασκάλους εκείνους που έδωσαν τη γνώση τους πάνω στη φιλοσοφία και τη γιόγκα. Σήμερα, στον 21αι. οι παλιοί μεγάλοι Δάσκαλοι, έχουν φύγει από τη ζωή. Μια νέα γενιά τους έχει διαδεχτεί και η γιόγκα έχει «ανοίξει» με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Το Γ.Σ ως κέντρο γιόγκα, ενστερνίζεται και υποστηρίζει την παράδοση των Δασκάλων, την παραδοσιακή διδασκαλία της γιόγκα, τη φιλοσοφία  και τις αρχές της.

 

yogasadhaka