Άνταρ Μον

Άνταρ Μον

Μια πρακτική ενεργού διαλογισμού, που βοηθά ιδιαίτερα σ’ αυτή τη διαδικασία, είναι το Άνταρ Μον. Η τεχνική αναγνώρισης της εσωτερικής σιωπής. Ο ασκούμενος κινητοποιεί την επίγνωσή του, παρατηρώντας τις αυθόρμητες σκέψεις του, χωρίς να λογοκρίνει και να αναλύει αυτά που έρχονται είτε με τη μορφή εικόνων ή σκέψεων, παρακολουθεί τις νοητικές του διακυμάνσεις, τις αλλαγές…